BRF Jaktvarvet 7

Regler för ombyggnad

Om du skall göra en ombyggnad av renovering skall du anmäla detta i god tid till styrelsen och lämna in

                       Anmälan (hämta PDF-fil här)

Speciellt viktigt är det att avstängning av vatten aviseras i god tid och att arbetet utförs på tider som minimerar störningar för övriga boende.

Samma regler gäller för våra lokalhyresgäster