BRF Jaktvarvet 7

Tidningar

I barnvagnsförrådet mot Polhemsgatan finns två behållare för tidningar. Tidningar kan även lämnas i behållare på Pontonjärgatan (vid parken).