BRF Jaktvarvet 7

Stämma 2020

Föreningsstämma kommer att hållas den 6 juni kl 15.00 hos Brilioth 4 tr.
På grund av den rådande situation är det viktigt att du lämnar in fullmaktsformuläret om du inte vill eller har möjlighet att vara med. Det har utökats med svarsalternativ för de punkter där beslut kommer att tas. Samtliga handlingar kan laddas ner nedan

Kallelsen
årsredovisningen 2019
revisionsberättelse 2019
motion ang cykelställ med tillägg
Fullmakt med svarsalternativ
Valberednings förslag
Densias rapport ang balkonger


Observera att om lägenheten ägs av flera personer så krävs fullmakt från samtliga ägare för att delta i omröstning. Formulär för vanlig fullmakt kan laddas ner här.

Det finns en videogenomgång av årsredovisningen på Youtube
som du kan se video genomgång årsredovisning 2019

Protokoll från stämman 2020-06-06 kan hämtas nedan

Stämmoprotokoll
--------------------------