BRF Jaktvarvet 7

Protokoll från senaste stämman kan hämtas hem här.

Om du har frågor kontakta någon i styrelsen.

Hämta hem protokoll från stämma 2020 (PDF)