BRF Jaktvarvet 7

Huvudnyckel

För att kommma in i el-, vatten- och värmecentral samt hissrum krävs huvudnyckel (FS). Denna nyckel har den tekniska förvaltaren, hissföretaget samt styrelsen.