BRF Jaktvarvet 7

Hissar

Korgen i huvudhissen har renoverats och är känslig för repor. Vid renoveringar bör därför i första hand kökshissen användas.

Om detta inte är möjligt så finns ett hisskydd i källaren (golv och vägg) som skall användas då det finns risk för att korgen skadas.

Om huvudhissen stannat mellan våningar kontakta i första hand någon i styrelsen.

Vid akut problem ring det larmnummer som är angivet i hissen.

Service av hissen utförs av Hissen AB

 

Det är lätt att gallergrinden inte går helt igen och hissen blir då stående. Tryck därför alltid ner hissen så vet du att gallergrinden är stängd.