BRF Jaktvarvet 7

Grovsopor

En gång om året hyr vi en container där grovsopor kan kastas. I denna container får inte färgburkar, däck eller el-artiklar läggas.

Grovsopor kan även lämnas i kommunens återvinningscentraler vid t.ex Bromma flygplats. Se http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/atervinningscentral/

 

Vid Preem-macken nedanför Kungsholmstorg kan miljöfarliga rester (färg m.m) och batterier lämnas.

Behållare för glas, tidningspapper och kartonger finns på Pontonjärgatan (vid parken).