BRF Jaktvarvet 7

Förråd

I fastigheten finns vinds- och källarförråd. Styrelsen har lista över vilket/vilka förråd som upplåtes till respektive lägenhet. 

OBS!  Ställ inte möbler och annat utanför förråden