BRF Jaktvarvet 7

Ekonomisk förvaltare

Vår ekonomiska förvaltare är Riksbyggen, Västerås

Ansvarig: John Wijgård Riksbyggens Ekonomicenter

Kundtjänst telefon: 0771-860 860

Adress: Box 421  721 11 Västerås

Internet: www.riksbyggen.se/kundtjanst

Blankett för autogiro hämtas här

Fakturor till föreningen skickas till

BRF JAKTVARVET 7
Leverantörsfakturaservice
RB101/RB80105
106 37 STOCKHOLM

Om  du har frågor angående autogiro, årsavgifter m.m. kontakta Riksbyggen.

Vid överlåtelser faktureras köparen:
2,5% av basbeloppet + moms 

Vid uttag av pantbrev faktureras:
1,0% av basbeloppet + moms per pantbrev