BRF Jaktvarvet 7

Fiber / Bredband / Kabel-TV

Fastigheten har under 2016 installerat fibernät. Det är ett s.k. öppet nät från Open Universe (Telenor) där du själv
väljer operatör och tjänster (bredband/TV/IP-telefoni). I varje lägenhet finns en en asnlutningsbox installerad innanför ytterdörren.

På denna sida finns information om val av tjänster.

http://stockholm.openuniverse.se/stockholm/Vi är dessutom anslutna till
ComHem Om du har frågor www.comhem.se