BRF Jaktvarvet 7

Barnvagnsförråd

Barnvagnsförrådet nås via dörren bredvid porten Polhemsgatan 1.

Kontrollera att dörren alltid är låst.

OBS!  Enligt gällande brandregler får barnvagnar inte ställas i entrén