BRF Jaktvarvet 7

Ansvar - vem ansvar för vad (medlem resp förening)

Ansvarsfördelningen mellan medlem respektive förening är beskrivit i stadgarna men nedan är en liten "lathund". Om du har frågor så kontakta någon i styrelsen.