BRF Jaktvarvet 7

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand skall du anmäla detta till styrelsen. Korttidsuthyrning via t.ex. Airbnb är inte tillåten.

Du kan ladda ner forumlär här.